PIGER NED TIL 7 åR BLIVER TVANGSGIFT I AFGHANISTAN IFøLGE AMNESTY-RAPPORT

Situationen for kvinder og piger i Afghanistan er siden Taliban overtog magten i august 2021 forværret i en sådan grad, at det kan kaldes forbrydelser mod menneskeheden.

Det vurderer Amnesty International og Den Internationale Domstol (ICJ), der sammen har udarbejdet en rapport om tilstanden i Afghanistan.

- Rapporten viser, at piger og kvinder i Afghanistan bliver systematisk undertrykt, diskrimineret og ekskluderet fra det afghanske samfund.

- Der er ikke nogen piger og kvinder, der går fri for den her kønsbaserede forfølgelse, og vores juridiske analyse viser, at de her krænkelser sandsynligvis svarer til forbrydelser mod menneskeheden, siger Lisa Blinkenberg, der er seniorrådgiver i Amnesty Danmark.

Hun fortæller, at diskriminationen rammer alle piger og kvinder, uanset alder.

Piger ned til 7-års-alderen risikerer at blive tvangsgiftet bort, piger fra 12-års-alderen må ikke længere gå i skole og kvinder inden for stort set alle private og offentlige erhverv må ikke længere arbejde.

- Kvinder kan ikke forsamle sig og ytre sig. Mange er havnet i fængsel alene for at have ytret sig fredeligt. Der er de blevet mishandlet og tortureret. Vi har også hørt om kvinder, der er forsvundet sporløst, siger Lisa Blinkenberg.

At Amnesty mener, at situationen kan betegnes som forbrydelser mod menneskeheden, bunder i at en befolkningsgruppe bliver undertrykt på baggrund af deres køn, forklarer Lisa Blinkenberg.

- Vi mener, at det kan betragtes som forbrydelser mod menneskeheden, fordi vi ser den her systematiske og omfattende undertrykkelse, diskrimination og eksklusion af afghanske piger og kvinder, siger hun.

Derfor opfordrer Amnesty også til, at det internationale samfund bør reagere på det.

Dels skal der nedsættes en uafhængig og international efterforskning, som bør nedsættes af FN. Den Internationale Straffedomstol (ICC) bør også undersøge, om det her er krænkelser, der svarer til forbrydelser mod menneskeheden, mener Amnesty.

- Og så skal omverdenen, herunder Danmark, også se på, hvilken indsats man kan gøre for at forbedre afghanske piger og kvinders rettigheder, lyder det fra Lisa Blinkenberg.

/ritzau/

2023-05-25T23:14:30Z dg43tfdfdgfd